1. SAINMHÍNIÚ AGUS CUSPÓIR AN CHONARTHA

1.1. Is cianchonradh é an conradh seo ("Conradh") de bhun na healaíne. 45 agus ss. na Foraithne Reachtaíochta 6 Meán Fómhair 2005, n. 206 ("Cód do Thomhaltóirí") i gcás custaiméirí tomhaltóirí de bhun na healaíne. 3 den Chód Tomhaltóirí nó, ar shlí eile, conradh díolacháin de bhun na healaíne. 1470 agus ss. cc Baineann an Conradh le díol maoine sochorraithe idir Nada Home, a bhfuil oifig chláraithe aige i San Giuseppe Vesuviano (NA), Via Armando Diaz 171, agus an Custaiméir. Tugtar an Conradh i gcrích go díreach trí ghlacadh le Nada Home le moladh ceannaigh arna eisiúint ag an gCustaiméir tríd an suíomh Gréasáin www.nadahome.it, ar bhonn na modhanna a bhfuil cur síos orthu san ealaín seo a leanas. 3. Má fhoirmíonn an Custaiméir an moladh ceannaigh ar an teileafón, críochnófar an Conradh nuair a sheachadfaidh Nada Home an táirge.

2. PRAGHSANNA

2.1. Praghsanna na dtáirgí a thaispeántar ar an láithreán gréasáin www.nadahome.it léirítear iad i Euro agus áirítear leo CBL, an Éicea-Ranníocaíocht WEEE de bhun Foraithne Reachtaíochta uimh. 49 an 14 Márta 2014 agus gach cáin eile. Tá costais seachadta léirithe ar an suíomh Gréasáin www.nadahome.it.

Is é an praghas atá iníoctha ag an gCustaiméir an praghas atá i bhfeidhm ag críochnú an chonartha.

2.2. Má tá praghas mícheart fógraithe, rachaidh Nada Home i dteagmháil leis an gCustaiméir chun a fhíorú an bhfuil sé ar intinn aige dul ar aghaidh le ceannach an táirge ar an bpraghas ceart. Mura bhfuil sé ar intinn ag an gCustaiméir dul ar aghaidh leis an gceannach, nó mura bhfuil Nada Home in ann teagmháil a dhéanamh leis, cuirfidh Nada Home an t-ordú ar ceal. Níl oibleagáid ar Nada Home an táirge a dhíol ar an bpraghas mícheart dá mba rud é go raibh an earráid ar eolas ag an gCustaiméir de réir gnáthdhíchill. Tá aon eolas faoi phraghsanna ar fáil ar an suíomh Gréasáin www.nadahome.it nó trí theagmháil a dhéanamh le Seirbhís do Chustaiméirí.

3. MODH CEANNACH AGUS ÍOCAÍOCHTA

3.1. Féadfaidh Nada Home, dá rogha féin amháin agus gan aon fhreagracht i leith an Chustaiméara, diúltú don mholadh ceannaigh a fhaightear ón gCustaiméir. Má tá sé ar intinn ag an gCustaiméir táirgí nach bhfuil ar fáil a thuilleadh a cheannach, cuirfidh Nada Home an Custaiméir ar an eolas. Is féidir leis an gcustaiméir fanacht le haon infhaighteacht nó an t-ordú a chealú.

3.2. Féadfaidh an Custaiméir íoc le (a) PayPal nó cártaí creidmheasa; (b) aistriú bainc (c) airgead tirim ar sheachadadh; (d) Amazon Pay (e) Satispay (f) Scalapay. I gcás íocaíochta le PayPal, cárta creidmheasa, Amazon Pay, Satispay nó Scalapay, ní sheolfaidh Nada Home na táirgí ach amháin tar éis an t-údarú íocaíochta a fháil agus, dá éagmais sin, ní rachaidh sé ar aghaidh leis an loingsiú.

I gcás íocaíochta in airgead tirim ar sheachadadh, seolfaidh Nada Home na táirgí de ghnáth laistigh de 1 lá oibre tar éis an t-ordú a dhéanamh. Ní ghlactar le híocaíochtaí le seic.

I gcás íocaíochta trí aistriú bainc, seolfar an t-ordú tar éis an t-aistriú a chur chun sochair ár mbanc.

I gcás neamhíocaíochta laistigh de 3 lá oibre ón dearbhú ordaithe, cuirfear an t-ordú ar ceal agus cuirfear na táirgí ar ais ar díol.

3.3. Tá tuilleadh eolais ar mhodhanna íocaíochta ar fáil ach dul i dteagmháil le Nada Home nó ar an suíomh Gréasáin www.nadahome.it, Rannóg Íocaíochtaí.

4. SEACHADADH TÁIRGÍ

4.1. Seachadann Nada Home na táirgí ar fud chríoch na hIodáile, lena n-áirítear San Mairíne agus Cathair na Vatacáine. Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil ach dul i dteagmháil le Nada Home nó ar an suíomh Gréasáin www.nadahome.it Seisiún Á sheoladh. De ghnáth seachadann Nada Home laistigh de 1-2 lá oibre le loingseoireacht sainráite agus 4/5 lá oibre le loingseoireacht chaighdeánach (laethanta na seachtaine, Dé Sathairn agus Dé Domhnaigh eisiata) ó íocaíocht a fháil (i gcás íocaíochta le PayPal/cárta creidmheasa/aistriú bainc/Pá Amazon/Satispay/Scalpay) nó ó fhorghníomhú an ordaithe (i gcás íocaíochta ar sheachadadh).

4.2. Ní féidir na táirgí a chumhdaítear le hordú aonair a sheachadadh chuig seoltaí éagsúla agus ní féidir iad a íoc le modhanna íocaíochta éagsúla.

Seachadann Nada Home chuig an seoladh a sholáthraíonn an Custaiméir ag an am a chuirtear an t-ordú.

4.3. Aistrítear an baol caillteanais nó damáiste do na táirgí chuig an gCustaiméir nuair a ghlacann an dara ceann, tar éis dó an seachadadh a dhéanamh, seilbh ábhartha ar na hearraí.

5. BARÁNTAÍ AGUS CÚNAMH

5.1. Tá an ráthaíocht dhlíthiúil chomhréireachta dá bhforáiltear in Airteagal 128 et seq. den Chód Tomhaltóirí a chlúdaíonn aon easpa comhréireachta maidir leis na hearraí a ceannaíodh, atá ann tráth an tseachadta agus a tharlaíonn laistigh de 2 bhliain ó sheachadadh. Eisiatar ó lochtanna comhréireachta aon lochtanna nó damáiste de bharr teagmhais thaisme nó freagracht an Chustaiméara as úsáid na dtáirgí nach gcomhlíonann a n-úsáid bheartaithe, nó éifeacht gnáthchaitheamh agus cuimilte, agus, dá bhrí sin, ón ráthaíocht dhlíthiúil.
Is féidir leis an gCustaiméir iarraidh ar an díoltóir, dá rogha féin, an t-earra a dheisiú nó é a athsholáthar, saor in aisce sa dá chás, ach amháin má tá an leigheas iarrtha dodhéanta nó má chuireann sé costais dhíréireacha ar an díoltóir.
Tá sé de cheart ag an gcustaiméir tomhaltóra laghdú comhréireach ar an bpraghas nó foirceannadh an chonartha díolacháin, i gcomhréir le forálacha na healaíne. 135 bis, mír 4, den Chód Tomhaltóirí agus, go háirithe, más rud é: nach bhfuil an deisiú nó an t-athsholáthar déanta ag an díoltóir de réir na dtéarmaí agus na gcoinníollacha dá bhforáiltear sa Chód Tomhaltóirí, nó gur dhiúltaigh sé na hearraí a thabhairt i gcomhréir; XNUMX/XNUMX Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE má tá an easpa comhréireachta chomh tromchúiseach sin go bhfuil údar maith le laghdú láithreach ar an bpraghas nó le foirceannadh an chonartha; má tharlaíonn easpa comhréireachta in ainneoin iarracht an díoltóra comhréireacht na n-earraí a athbhunú; má tá sé dearbhaithe ag an díoltóir (nó más léir ó na himthosca é sin) nach rachaidh sé ar aghaidh chun comhréireacht na n-earraí a athbhunú laistigh de thréimhse réasúnta nó gan míchaoithiúlacht.
Níl aon cheart ag an gcustaiméir tomhaltóra an conradh a fhoirceannadh mura bhfuil ann ach mion-easpa comhréireachta.
Chun leas a bhaint as an ráthaíocht seo, ní mór don chustaiméir an easpa comhréireachta a thuairisciú le cumarsáid a seoladh chuig an díoltóir ag léiriú na lochtanna agus na lochtanna a aimsíodh.
Mura gcruthaítear a mhalairt, glactar leis go bhfuil aon easpa comhréireachta a tharlaíonn laistigh de bhliain amháin ón am a seachadadh na hearraí ar marthain cheana ar an dáta sin, mura bhfuil an hipitéis sin ar neamhréir le cineál na n-earraí nó le cineál an fabht. comhlíonadh.

6. OIBLEAGÁIDÍ AN CHUSTAIMÉARA

6.1. Dearbhaíonn agus ráthaíonn an Custaiméir: (i) go bhfuil sé in aois; (ii) go bhfuil na sonraí a sholáthraíonn an céanna chun an Conradh a chur i gcrích cruinn agus fíor

7. CEARTA AN TOMHALTÓRA TARRAINGT SIAR

7.1. Teastaíonn ó Nada Home go mbeidh a chustaiméirí sásta leis na táirgí a ceannaíodh. An Custaiméir, más tomhaltóir é de bhun na healaíne. 3 den Chód Tomhaltóirí, tá sé de cheart agat tarraingt siar ón gconradh atá ordaithe, gan aon phionós agus gan an chúis a shonrú, laistigh de 14 lá ón lá a fhaigheann tú féin, nó tríú páirtí seachas an t-iompróir agus atá ainmnithe agat. críochnaíonn seilbh fhisiciúil na n-earraí nó, i gcás earraí iolracha a ordaítear trí ordú aonair agus a sheachadtar go leithleach, tar éis 14 lá ón lá a fhaigheann tú féin nó tríú páirtí, seachas an t-iompróir agus atá ainmnithe agat, seilbh fhisiciúil ar. an mhaith dheireanach. Féadfaidh an Custaiméir an ceart chun tarraingt siar a fheidhmiú trína chur in iúl (laistigh den spriocdháta thuasluaite) ar an teileafón trí theagmháil a dhéanamh le Seirbhís do Chustaiméirí ag +39.08119041800 nó ag an seoladh ríomhphoist servizioclienti@nadahome.it. Tá sé de cheart ag an gCustaiméir tarraingt siar ón gconradh ar choinníoll go dtugtar an táirge ar ais go substaintiúil slán. Ní mór don Chustaiméir a bheartaíonn an ceart chun aistarraingt a fheidhmiú na táirgí a sheoladh chuig Nada Home (laistigh den téarma thuasluaite) chuig an seoladh, de réir na dtreoracha atá ann. De bhun Airteagal 59 den Chód Tomhaltóirí, ní bheidh sé de cheart ag an gCustaiméir tarraingt siar i gcás go soláthrófar táirgí atá saincheaptha nó atá soiléir pearsantaithe.

7.2. Is éard atá i gceist le filleadh an táirge trí fheidhmiú fógartha an Chirt Aistarraingthe ná aisíoc ar phraghas an táirge ceannaithe agus ar chostais loingseoireachta agus aischuir na dtáirgí. Níl tú faoi dhliteanas ach amháin i leith aon luach laghdaithe ar na hearraí a eascraíonn as láimhseáil na n-earraí seachas an méid atá riachtanach chun cineál, tréithe agus feidhmiú na n-earraí a shuíomh. Déanfar an aisíocaíocht gan mhoill mhíchuí agus in aon chás tráth nach déanaí ná 14 lá ó lá cumarsáide na haistarraingthe. De ghnáth déanfar an aisíocaíocht trí úsáid a bhaint as an modh íocaíochta céanna a úsáideann an Custaiméir; I gcás íocaíochta ar sheachadadh, déanfar an aisíocaíocht trí aistriú bainc (sa chás seo, ní mór don chustaiméir sonraí bainc a sholáthar do Nada Home). Tá tuilleadh faisnéise maidir leis na táirgí agus na ráthaíochtaí coibhneasta ar fáil ar an láithreán gréasáin www.nadahome.it, alt Tuairisceáin agus Aisíocaíochtaí.

7.3. Má tá sé beartaithe ag na Páirtithe achomharc a dhéanamh chuig an ngnáthúdarás breithiúnach, is í an chúirt inniúil áit chónaithe nó sainchónaí an tomhaltóra, atá éigeantach de bhun na healaíne. 33, mír 2, a ligean. u) Foraithne Reachtaíochta 206/2005.

7.4. Cuirtear in iúl do thomhaltóirí a bhfuil cónaí orthu san Eoraip go bhfuil ardán ar líne bunaithe ag an gCoimisiún Eorpach a sholáthraíonn uirlis um réiteach malartach díospóide. Féadfaidh an tomhaltóir Eorpach an uirlis seo a úsáid chun aon díospóid a bhaineann le conarthaí chun earraí agus seirbhísí a dhíol a shonraítear ar líne agus/nó a thagann uathu a réiteach ar bhealach neamhbhreithiúnach. Dá bhrí sin, más Tomhaltóir atá bunaithe san Eoraip thú, is féidir leat an t-ardán seo a úsáid chun aon díospóid a eascraíonn as an gconradh ar líne atá sonraithe ar an suíomh seo a réiteach. Tá an t-ardán ODR Eorpach ar fáil ag an nasc seo a leanas: https://webgate.ec.europa.eu/odr

8. CLÁSAIL GHINEARÁLTA

8.1. Féadfaidh Nada Home na cearta agus na hoibleagáidí go léir nó cuid díobh a eascraíonn as an gComhaontú seo a shannadh do thríú páirtithe.

8.2. Forchoimeádann Nada Home an ceart na Coinníollacha Ginearálta seo a mhodhnú, gan fógra a thabhairt roimh ré agus gan dochar do dhíolacháin a rinneadh roimh na modhnuithe sin. Beidh éifeacht le haon athruithe ón dáta a gcuirfear in iúl don phobal iad agus beidh feidhm acu maidir le díolacháin a dhéanfar tar éis an dáta sin. Is é an leagan nuashonraithe is déanaí de na Coinníollacha Ginearálta an ceann atá ar fáil ar an suíomh Gréasáin www.nadahome.it.

8.3. Déanann Nada Home sonraí pearsanta an Chustaiméara a phróiseáil de réir fhorálacha na Rannóige um Fhaisnéis ar Phróiseáil Sonraí, atá ar fáil ar an suíomh Gréasáin www.nadahome.it Príobháideacht.

8.4. Tá an Comhaontú seo faoi réir dhlí na hIodáile.

8.5. Nada Baile srls cloíonn al codex eiticiúla den Chumann Iodáilis del Commerce Leictreonach ar fáil al leanas nasc:
https://www.aicel.org/codice-etico-dei-merchant-aicel

8.6. Tá Seirbhís do Chustaiméirí ar fáil ó Luan go hAoine ó 9:00 go 18:00 (seachas i rith na seachtaine) ag 08119041800 nó ag an seoladh ríomhphoist servizioclienti@nadahome.it. Is féidir leat dul i dteagmháil le Nada Home freisin tríd an bpost ag seoladh Seirbhíse do Chustaiméirí Baile Nada, Via Armando Diaz, 171 - 80047 San Giuseppe Vesuviano (Na).